Privacyverklaring

Klussenbedrijf Purnot respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatieverzameling
Klussenbedrijf Purnot verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u onze website gebruikt en/of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Klussenbedrijf Purnot zal persoonlijke data nooit delen met derden en zal onder geen enkele omstandigheden data verkopen aan derden.

Informatiegebruik
De persoonsgegevens die worden verzameld hebben als doel:

  • Digitale of telefonische communicatie
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten

Beveiliging
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies
Klussenbedrijf Purnot maakt gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken. Dit zijn functionele en analytische cookies die geen inbreuk op je privacy maken.

Functionele cookies zijn voornamelijk nodig om de websites te voorzien van gebruiksgemak. Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kan onze website geoptimaliseerd worden, waardoor we de gebruikerservaring voor bezoekers kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je kunt je internetbrowser zo instellen dat tijdens een bezoek aan onze website geen cookies worden geplaatst. Meer informatie over deze instellingen kun je vinden in de helpfunctie van je browser. Wanneer je het idee hebt dat eerdergenoemde informatie niet wordt nageleefd, dan kun je contact opnemen via info@klussenbedrijfpurnot.nl.

Internetsites van derden
Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit privacy statement is daarop niet van toepassing. Klussenbedrijf Purnot draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wij nemen uw privacy serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Onze website is voorzien van een adequate beveiliging, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijzigingen en onrechtmatige vernietiging. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Klachten
Heb je een klacht met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900- 200 12 01
Email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigen van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht.

Laatste bewerkingsdatum: 23 oktober 2020